Sika väljer sedan 2018 vattenkraft som elförsörjning.

Den första januari 2018 började Sika använda sig av 100% vattenkraft som elförsörjning till sitt kontor och fabrik i Spånga. Tack vare detta initiativ minskar de sitt koldioxidavtryck med 145 ton/år. Leverantören som är Elkraft Sverige är även certifierad och elen de säljer har ett ”Intyg om ursprungsmärkt vattenkraft”.

Läs mer >>