Idag tillverkas mer kartong än papper i Sverige, 60% jämfört med 40%. I Värmland samlas hela värdekedja, från forskare till maskinleverantörer för att utveckla en skogsbaserad bioekonomi.

Många företag satsar nu på Värmland och ett av dessa företag är BillerudKorsnäs som figurerar i flera olika innovationssammanhang. År 2024 siktar de på att kunna presentera sin nya kartongmaskin som kommer göra att Värmland kommer stå för en stor del av världens produktion av förnyelsebar kartong gör vätskeförpackningar.

Läs mer >>