#66 Miljösmart dammfilter

#66 Miljösmart dammfilter

Ett steg i Webers livscykelanalys , som är en metod för att minska produkternas miljöpåverkan från tillverkning och användning till avfallshantering och transport, är deras dammfilter. Dammfiltret som finns på samtliga anläggningar samlar upp dammet som uppstår. Detta...