#60 Förnybar kartong

#60 Förnybar kartong

Idag tillverkas mer kartong än papper i Sverige, 60% jämfört med 40%. I Värmland samlas hela värdekedja, från forskare till maskinleverantörer för att utveckla en skogsbaserad bioekonomi. Många företag satsar nu på Värmland och ett av dessa företag är BillerudKorsnäs...