#50 Restprodukter blir biokol

#50 Restprodukter blir biokol

Sedan hösten 2019 har Veg Tech sin egen anläggning för framställning av biokol. Detta är en viktig satsning i Veg Techs hållbarhetsarbete. På den moderna värmeanläggningen förädlas restprodukter från regionala sågverk till biokol samtidigt som det kommer generera i en...