#45 Hampaisolering

#45 Hampaisolering

Caparol har genom ägandeskapet av Naporo valt att inte bara producera hållbara isoleringsprodukter, utan även förnyelsebara, genom användningen av hampa. Hampabaserade isoleringsmaterial har länge utvecklats av Naporo i Österike och med hjälp av Caparol är...
#44 Ekologisk takbeläggning

#44 Ekologisk takbeläggning

Derbipure är världens första ekologiska takbeläggning och är ett tätskikt som inte innehåller bitumen eller andra petroleumbaserade produkter utan baseras på naturligt råmaterial. Derbipure har även belönats med Cradle to Cradle® – certifieringen som delas ut av...