#25 Demonterbara systemväggar

#25 Demonterbara systemväggar

Moelven har tagit fasta på begreppet återanvändning och därför har tagit fram prefabricerade systemväggar som kan demonteras och återmonteras i nya lägen och skapa nya rumslösningar igen och igen. De prefabricerade väggarna producerar omkring samma mängd utsläpp som...
#24 Bioplast av slam

#24 Bioplast av slam

Ett massabruk kan producera 2000 ton biopolymer, som är råvaran till bioplast, varje år som bl a skulle kunna användas till allt från lister och kabelisolering till mobilskal. Bioslam sågs tidigare som ett illaluktande avfall men nu finns det teknik som kan ge slammet...