#18 Gröna transporter

#18 Gröna transporter

Herdins Färgverk (medlem i SVEFF) tar nu hjälp av det klimatsmarta transportupplägget Skicka Grönt med DHL. Med Skicka Grönt investerar DHL i klimatsmarta teknik- och bränslelösningar i det svenska transportnätet. Detta innebär att Herdins reserverar andelar av DHLs...