#3 Naturlig våtmarkseffekt

#3 Naturlig våtmarkseffekt

Våtmarker är som bekant en livsviktig och mycket värdefull biotop för många växter och djur. Företaget Veg Tech därför tagit fram flytande våtmarker som ger samma vattenreningsprocess och har samma vattenreningsförmåga som naturliga våtmarker. Ovansidan av våtmarken...