Nytt projekt om LCA

Boverkets vägleder om användning av LCA tillsammans med branschen. Boverket kommer under 2017 och framåt utforma en vägledning om användning av LCA i branschdialog med bland andra Byggmaterialindustrierna, Svensk Betong, Svenskt Trä och Sveriges Byggindustrier som...

Modernare BBR

För framtiden i nya byggregler Kommittén för moderna byggregler har haft rundabordssamtal med Byggmaterialindustrierna och samhällsbyggnadssektorns medlemsorganisationer . Första delen handlar främst om standarder och inför sommarens och kommande arbete har vi inom...