Varför eBVD?

Byggbranschen arbetar för högtryck och ibland räcker inte tiden till. Tiden för att régistrera ditt företags produkter i eBVD är väl investerad tid för framtiden av minst 20 skäl. De främsta är att du gör det en gång och behöver sedan bara uppdatera om det sker någon...

eBVD – nya informationstillfällen

Nya introduktionstillfällen för att lära mer om framtidens Byggvarudeklaration. Utbildningtillfällena är i Malmö den 20 april och i Göteborg den 5 maj och  Stockholm den 15 maj. Under våren kommer vi också införa webbinarier där vi demonstrerar innehåll och...