Inför inte lagkrav på loggbok för byggnader

Byggmaterialindustrierna anser att det är positivt samla information om byggnaders ämnen och material i en loggbok men avstyrker utredningens förslag till lagkrav på dokumentationssystem för byggprodukter i byggnadsverk. Dels finns det redan fungerande system för...