Anvisningar till eBVD2015 på engelska

Nu finns Anvisningarna för hur  man registrerar en digital Byggvarudeklaration enligt det nya digitala formatet eBVD2015 på plats. Ta del av Anvisningarna på engelska (pdf) Ta del av anvisningarna på svenska (pdf) Läs mer här