Ny dag för genomgång av den nya eBVD2015

Nytt datum för genomgång i Stockholm blir fredagen den 18 mars. Den 5 februari släpps verktyget för att upprätta en Byggvarudeklaration enligt den nya mallen eBVD2015 framtagen av Föreningen för Byggvarudeklarationer. Redan nu kan du anmäla dig till en genomgång av...