Ett grönt tak bidrar till biologisk mångfald, bullerdämpning och renare luft.

Derbigums sedumtak är både grönt och skönt. Taket reglerar dränering av regnvatten och förlänger takets livslängd samtidigt som det ökar värdet på fastigheten. Sedumtaket gynnar även den omkringliggande växtligheten och faunan. Användningsområdena är allt ifrån industritak, låglutande tak, kommersiella fastigheter, bostadshus och nyproduktion eller renovering.

Läs mer >>