Av säkerhets- och energibesparingsskäl är det viktigt att renovera trasiga ventilationskanaler och skorstenar. Med reilningssystemet Fitfire kan det dessutom göras extra miljövänligt eftersom insatsrören består av komposit, uppbyggd av vattenbaserade hartser. Rören kan appliceras i alla tänkbara typer av skorstenar och ventilationskanaler. SundaHus har gett insatsrören högsta bedömningsklass A och de rekommenderas av Byggvarubedömningen.

Läs mer >>