Herdins Färgverk (medlem i SVEFF) tar nu hjälp av det klimatsmarta transportupplägget Skicka Grönt med DHL.

Med Skicka Grönt investerar DHL i klimatsmarta teknik- och bränslelösningar i det svenska transportnätet. Detta innebär att Herdins reserverar andelar av DHLs sammanlagda kapacitet av klimatreducerande frakt för deras transportbehov. DHL ersätter i sin tur ett fossilt transportavsnitt med fordon som drivs på fossilfria bränslen där de gör som mest nytta. Detta har resulterat i att DHL ihop med kunder och leverantörer bidragit till att 200 fordon med alternativ klimatsmart teknik idag rullar på vägarna.

Läs mer >>