Moelven Østerdalsbruket i norska Koppang har valt att investera 10 miljoner NOK i en ny flisterminal för att ta tillvara på restprodukter från sågverket.

På ett sågverk omvandlas ungefär halva timmerstocken till sågade trävaror samtidigt som resten av stocken slutar upp som flis och bark. Anders Grønli, vd för Moelven Østerdalsbruket, berättar att det därför är viktigt att även skapa värde för biprodukter som bland annat kan användas till förnybar energi och som resurs i andra tillverkningsprocesser som pappers- och kartongtillverkning. Flisterminalen kommer även bidra till en ökad lönsamhet då sågverket kommer bli ännu bättre rustat att dra nytta av hela timmerstocken.

Läs mer >>