Stål är samhällets viktigaste industriellt framtagna material. Bortsett från alla de tekniska fördelarna med stål medför även stålbyggnader en hög miljöanpassning av byggandet samt många goda miljöegenskaper under användningstiden.

Byggnadsbranschen tillhör den kategori som har störst krav på sig att öka återvinningen av material och produkter. För att minska miljöpåverkan utvecklas ständigt nya byggtekniker som innebär mindre resurser och användning av återvunna material. Stålindustrins viktigaste råvara järn, är jordskorpans fjärde vanligaste grundämne vilket gör att möjligheten att tillverka stål är teoretiskt obegränsad. Samtidigt kan de miljarder ton stål som redan finns tillverkade smältas ned gång på gång för att användas på nytt. Vilket gör stål till ett föredöme.

Den svenska stålindustrin anses bäst i världen när det kommer till material- och energieffektivitet samt låga utsläppsnivåer. Svensk stålindustri har till exempel under de senaste 15 åren minskat utsläppen av bland annat försurade ämnen och CO2 med mellan 25% och 90%.

Läs mer >>