Master X-Seed är den unika nya betonghärdningsacceleratorn som halverar härdningstiden och därmed minskar energikostnader och koldioxidutsläppen.

Betonghärdningsprocesser är både kostsamma och tidskrävande, särskilt inom den prefabricerade industrin där härdningsprocessen är en av de största utmaningarna. Samtidigt är betong ett av de mest använda materialen i världen.

Användningen av Master X-Seed har visat sig effektivisera betonghärdningsprocessen med hela 50% samtidigt som energikostnaderna minskat med 15%. Man har även kunnat se att CO2 fotavtrycket minskat med 10%.

Läs mer >>