Swerock, dotterbolag till PEAB, lanserar nu varumärket ECO-betong som kommer kunna reducera koldioxidutsläppen från tillverkningen av cement med 50 000 ton varje år.

Swerock kommer ersätta en del av cementen med slagg och Håkan Wifvesson säger att den här betongen både har längre livslängd samtidigt som den är tätare och ger ett bättre skydd mot vatten och sulfatklorider.

Tillverkningen av egen slagg av restprodukter från den lokala ståltillverkningen vid SSAB:s anläggning, kommer ske i en ny fabrik i Oxelösund och väntas komma igång i år. Detta kommer även minimera energikrävande transporter.

Läs mer >>