Vem vill inte bli en kalksten?

Byggmaterialindustrin arbetar med hållbar utveckling på riktigt och jag vill inte låta som jag härmar någon; men det är på allvar nu. Varje gång jag diskuterar hållbar utveckling med våra fantastiska företagsledare inom byggmaterialindustrin blir jag medryckt av den iver, djupa kunskap och handlings- och innovationskraft som råder. Byggmaterialindustrierna vill och skapar förändring för hållbar samhällsbyggnation. Med långsiktiga lagar, flexibla förutsättningar och rätt riktat stöd kan vi faktiskt flytta berg – på allvar – och koldioxiden kan bli kalksten igen.

Innovationen mellan företagsamhet och nationen

I brytpunkten mellan näringslivets kunnighet och offentlig verksamhets möjlighet kan innovationerna få verklig genomslagskraft. När jag till exempel samtalade med Magnus Ohlsson, vd på Cementa, häromdagen blev det igen tydligt hur viktigt det kunskapsutbytet är. Cementa har långtgående forskningsprojekt och tester för avskiljning och lagring av koldioxid och det som behövs framåt är offentligt stöd.

– Vi har teknikerna, forskningen och materialkunskapen och efterfrågar politisk beslutsamhet för att ta nästa steg för CCS (Carbon Capture Storage). Inte minst för att få rätt infrastruktur på plats. Vi behöver en nationell strategi och steget är avgörande för att få ett hållbart och klimatneutralt samhällsbyggande i Sverige, säger Magnus.

Byggmaterialindustrierna diskuterar de hållbara upphandlingskraven

Byggmaterialindustrins produkt- och processutveckling går tydligt mot hållbara material och årets inlämnade färdplaner till regeringen är ytterligare exempel på företagens ”jäklar anamma” och det offentligas gemensamma strävan för en hållbar samhällsbyggnation. Tydliga hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar, baserade på vetenskapliga metoder för att utvärdera miljöpåverkan över tid, är ytterligare exempel. Men då ska kraven också efterföljas. Byggmaterialindustrin kan produktutveckla hur mycket som helst men om ingen köper utvecklingen tar vi heller inga steg framåt. Byggmaterialindustrierna kommer att träffa myndigheten under hösten och vi ser fram emot ett gynnsamt kunskapsutbyte om hur man väljer och köper hållbara byggmaterial.

I samtalet med Cementas vd berättar han om testerna för lagring av koldioxid och jag undrar över vad som händer med koldioxiden i lagringen. Jag lär mig att koldioxiden vill bli kalksten på nytt och ser att naturens och företagens innovationskraft är fantastisk. Vem vill inte förändras och förädlas?

Anneli Kouthoofd vd Byggmaterialindustrierna – Stockholm hösten 2018