TMF introducerade 2018 ett nytt tema i sin verksamhet som de valt att kalla Sustainable Design. Syftet är att uppmärksamma hur man i ett tidigt skede bör tänka på hur en möbel och dess delar ska tas tillvara i nästa steg när det kommer till återbruk, återtillverkning eller återvinning.

TMFs miljö-och hållbarhetschef Robin Ljungar poängterar att behovet av hållbarhet ökar oavbrutet över hela världen. Han säger att det krävs ett övergripande perspektiv och ansvar som omfattar natur, människa och ekonomi för att kunna designa och utveckla produkter med mindre miljöpåverkan.

TMF arbetar med en bred syn på hållbarhetsfrågor som innefattar både miljöfrågor och sociala frågor.

Läs mer >>