Funktionella och slitstarka plastgolv besitter en utmaning i att en stor del av tillverkningsmaterialet består av råvaror med en stor del fossilt ursprung. Tarkett har utvecklat en ny teknik som gör det möjligt att återvinna gamla plastgolv i industriell skala.

Tarkett har i mer än 130 år arbetat långsiktigt och engagerat med tillverkning, innovation och hållbarhet och är en global ledare inom golvlösningar. Nu har Tarkett tagit fram en ny teknik som kan hantera de homogena plastgolven som producerats sedan 2011.

Tack vare det nya systemet kommer återvunnet material kunna vara den huvudsakliga råvaran när nya golv produceras. Varje år säljs 6 miljoner kvadratmeter plastgolv i Sverige, om dessa återvinns innebär det en årlig klimatbesparing på över 30 000 ton koldioxid, vilket motsvarar utsläpp från 12 000 bilar.

Läs mer >>