Att ta till vara på regnvatten är något som Derbigum tagit fasta på. Företaget erbjuder olika lösningar för att återvinna regnvatten som ansamlas på tak med hjälp av företagets olika akrylmembran.

Akrylmembranen har ett oerhört neutralt pH-värde och är certifierat av MFPA-institutet. Det har en dokumenterad livslängd på 45 år och är helt återvinningsbar. Om du redan har en bituminös svart takbeläggning så går det ändå att återvinna regnvattnet genom att måla taket med Derbisilver som är en aluminiumfärg särskilt framtagen för bituminösa tak. Färgen gör att regnvattnet inte längre färgas brunt och går därmed att använda för hygienändamål. Taket kommer även ge skydd mot ultraviolett strålning.