Weber har lanserat en ny betongprodukt speciellt utvecklad för injekteringsgjutning, vilket resulterar i flera miljö- och prestandafördelar.

Produkten heter Weber Prepakt Injekt och bygger på en metod som uppfanns redan på 30-talet i USA. I och med nya förutsättningar och högre krav gör den nu entré igen. Injekteringsgjutningen går ut på att ballasten först placeras i gjutformen och därefter injekteras ett specialmodifierat cementbruk som binder samman allt till en färdig betongprodukt. Metoden innebär bl.a. mindre krympning, sprickbildning och värmeutveckling samt god vidhäftning. En ytterligare miljöfördel är den lägre cementhalten som resulterar i minskade transporter.

Läs mer >>