Brandspridning orsakat av flygbrand (varma partiklar som transporteras av vinden) står för 50% av all utvändig brandspridning. Firebreather brandsäkra ventiler förhindrar inträngning av flammor, gnistor och varaktig brand samtidigt som ventilationen tillvaratas.

Flygbrand gör att gnistor tar sig in i hus genom öppningar och luftspalter. Dessa är viktiga komponenter för att upprätthålla en fungerande ventilation, men samtidigt centrala delar att brandsäkra. Eld & Vatten har utvecklat passiva ventiler som förhindrar gnistor från att tränga in under brandskalet, samtidigt som de upprätthåller tillräcklig ventilation av byggnaden. Genom att kombinera en svällande massa som helt tätar hålrummet efter en viss tid med ett nät så hindras flammor från att tränga in från början.

Läs mer >>