Betongindustri ersätter det befintliga bascementet, som Betongindustri använt under de senaste 7 åren, med ett nytt med en förbättrad klimatprofil och fortsatt god prestanda.

Den nya produkten är Cementas nya Bascement Slite som är ett portlandkalkstenscement innehållande en större andel kalksten och mindre andel klinker och flygaska, vilket bidrar till en förbättrad klimatprofil. Enligt Cementa och de tester som Betongindustri gjort så kan det nya bascementet ersätta nuvarande bascement i alla vanliga applikationer med fortsatt god prestanda.

Läs mer >>