Under 2020 har vi samlat ihop och publicerat 100 byggmaterialinnovationer som en källa till inspiration, kunskap och för en hållbar samhällbyggnadssektor. Varje innovation stödjer minst ett av målen i Agenda 2030. Låt er inspireras! Allt är möjligt.

 

Några innovationer vi minns:

 

Nr #33 – Fasader i återvunnen aluminium

Kvarteret Dockan, så heter ett av Skanskas allra grönaste bostadsprojekt i Göteborg som blev klart 2018. Hållbarhet och miljö präglar hela projektet med allt från solenergi och innovativa system som samlar och renar vatten till energieffektiva fasader i återvunnen aluminium.

Totalt har 80 000 plattor monterats diagonalt i så kallad shingelteknik. 93 % av fasadplåten utgörs av återvunnen aluminium och om fastighetsägaren i framtiden vill eller behöver renovera fasaden är det bara att montera ner och återvinna eller återbruka metallen. I kvarteret finns även gott om laddstolpar för elbilar samt generösa utrymmen för cykelförvaring.

Till innovationen >>

 

Nr #46 Biotoptak bidrar till biologisk mångfald

Biotoptak ger möjlighet att konstruera ursprungliga livsmiljöer för djur, växter och pollinatörer.

Livsmiljöerna för växter och djur är begränsad i städerna och djur som i vanliga fall hade sin hemvist i grönområden har svårt att leva kvar när marken bebyggs av nya bostäder och byggnader. Med Biotoptak bidrar man både till en biologisk mångfald då pollinerande insekter välkomnas, minskad avrinning på ca 55–60% och en grönare infrastruktur som bidrar till ett bättre välmående för de boende. Veg Tech gör det även möjligt att själv välja arter utifrån takets förutsättningar.

Till innovationen >>

 

Nr # 53 Betong med lägre klimatpåverkan

Till följd av högt ställda krav på hållbart byggande och en lägre klimatpåverkan har Cementa lanserat sin nya produkt Bascement.

Bascement är en betong med lägre koldioxidavtryck som kan användas vid alla vanliga betongarbetet. Tack vare att man kunnat reducera klinkerandelen har detta medfört att kalkstens – och elförbrukningen minskats vid tillverkningsprocessen. Den har även en ökad prestanda i form av högre 28-dygnshållfasthet, förbättrad arbetsbarhet samt ett minskat behov av vatten och tillsatsmedel.

Till innovationen >>

 

Nr #70 Golv framtaget från et hållbart skogsbruk

Compactfloor är undergolvet från Byggelit som är FSC-märkt vilket innebär att trät i spånskivan är framtaget från ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till människa och miljö.

Compactfloor har en god ljudisolerande effekt tack vare sin tjocklek och konstruktion och passar perfekt som ljudisolering mellan våningar, tak och golv. Den klarar enligt EN 13986 hög belastning och kan monteras löpande samtidigt som det besitter ett hanteringsvänligt format.

Till innovationen >>

 

 

Nr #83 Världens första fossilfria ståltillverkning

För att möta Sveriges klimatmål på netto noll-utsläpp till 2045 startade SSAB tillsammans med LKAB och Vattenfall HYBRIT-initiativet. Resultatet av samarbetet ska bli världens första fossilfria ståltillverkningsteknologi.

Tekniken bygger på att ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen kombinerat med fossilfri el. Tillverkningen bygger på att pelletiseringen istället kommer genomföras med fossilfria bränslen vilket ska göra den delen i värdekedjan klimatneutral. Järnmalmen reduceras sedan med hjälp av vätgas istället för koks i en så kallad direktreduktion där biprodukten enbart består av vatten. Vätgasen produceras även av fossilfri elektricitet.

Till innovationen >>

 

Till innovationsbanken >>