Ruukki har utvecklat ett energipanelsystem som kan sänka byggnaders uppvärmningskostnader med upp till 20 procent.

Med hjälp av den lufttäta skallösningen höjs byggnadens energiklassning samtidigt som koldioxidavtrycket minskar tack vare det minskade uppvärmningsbehovet. Energipanelsystemet består av precisionsbyggda sandwichelement, specialbyggkomponenter och tillbehör, energisimuleringstjänster, installation av godkänd installatör och lufttäthetsgaranti.

Läs mer >>