Byggmaterial – rätt material på rätt plats, för framtiden

Byggmaterialindustriernas medlemsföretag står för innovationskraft, unika industriprocesser och ett ansvar för att utveckla och informera om hållbara materiallösningar.

Materialkombinationer i utveckling

Utveckling av nya hållbara byggmaterial och digitalisering i både bransch- och industriprocesser präglar våra medlemsföretags arbete.

Byggvarudeklaration eBVD

eBVD är Sveriges största branschgemensamma databas med information om byggvarors miljöpåverkan.

Byggmaterialindustrins röst

Vårt uppdrag är att vara den samlade byggmaterialindustrins röst och tillsammans säkra ett hållbart byggande.

Medlemsnyhet: Bra inomhusluft – dygnet runt

Vår medlem Svensk Ventilation släppte i våras en ny sammanställning av studien "Jämförelse mellan FX- och FTX-system", där fokus ligger på inomhusluft i flerbostadshus. Studiens syfte är att bidra till förståelse om vad som krävs för att kunna garantera god...

läs mer

Regeringsuppdrag klimat

- Klimatavtrycket vid bostadsproduktion är en stor utsläppskälla. Vi kommer nu kunna styra mot en minskad klimatpåverkan och på sikt ställa minimikrav på aktörerna inom bostadssektorn, säger bostadsminister Per Bolund. För att berörda aktörer ska ha förutsättningar...

läs mer

Vi måste förnya ABM

Byggmaterialindustriernas Regelutskott förbereder nytt ABM. ABM behöver förnyas och utskottet inom Byggmaterialindustrierna har dels diskuterat på vilka punkter avtalet behöver förnyas och dels vilka punkter som är viktiga i den pågående AB-uppdateringen. Vi har...

läs mer

Twitter

Ny intressant rapport från Norge om klimatpåverkan från betong och trä som byggmaterial https://t.co/NTpgxEmRg9

"Utan framgångsrika företag skulle välfärden falla samman som ett korthus" Läs debattinlägg av TMF:s vd @DavidJohnsson5 och förhandlingschef @EGlckman
med avtalsrörelse cirka ett halvår bort. https://t.co/mVuWJQVr3u #svpol

Industrin skapar liv. Utan konkurrenskraftiga företag stannar Sverige https://t.co/TuiZyfbhHG

DEBATT: Renoveringsstrategin är avgörande för att nå klimatmålet - svenskbyggtidning https://t.co/8FSlKBm7fc "eneff #inomhusklimat #klimatmålet

Load More...

Om byggmaterial i media

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer i byggmaterialindustrin. Vårt nyhetsbrev utkommer 6 ggr per år.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter