Byggmaterial – rätt material på rätt plats, för framtiden

Byggmaterialindustriernas medlemsföretag står för innovationskraft, unika industriprocesser och ett ansvar för att utveckla och informera om hållbara materiallösningar.

Materialkombinationer i utveckling

Utveckling av nya hållbara byggmaterial och digitalisering i både bransch- och industriprocesser präglar våra medlemsföretags arbete.

Byggvarudeklaration eBVD

eBVD är Sveriges största branschgemensamma databas med information om byggvarors miljöpåverkan.

Byggmaterialindustrins röst

Vårt uppdrag är att vara den samlade byggmaterialindustrins röst och tillsammans säkra ett hållbart byggande.

100 byggmaterialinnovationer

Byggmaterialindustrierna har gjort ett urval av 100 exempel på byggmaterialinnovationer som vi anser leder till ökad hållbarhet.
Varje innovation stödjer ett av målen i Agenda 2030. Här presenteras samtliga innovationer löpande.

Nordbygg2020 nytt datum 29 sept – 2 okt

Stockholmsmässan beslöt ställa in mässan i april på grund av Coronaviruset Nu arbetar mässledningen,tillsammans med utställande företag, för fullt för planering inför de nya datumen i höst som precis kommunicerats -  29 september till 2 oktober. Här är Nordbyggs...

läs mer

Byggmaterialindustrin riskeliminerar

Våra tillverkande företag inom byggmaterialindustrin arbetar intensivt just nu med att planera dagen, framtiden och riskeliminera: ta hand om och skydda så väl arbetsprocesser som arbetsplatser och framför allt sina medarbetare. Varje företag arbetar utifrån de...

läs mer

Byggsamtalen from our point of view

19 februari har statsministern tillsammans med ett antal andra involverade ministrar kallat till så kallade Byggsamtal. Det är en del andra frågor på agendan än de som rakt berör byggmaterialindustrin men eftersom hållbart byggande stod som punkt på agendan har vi...

läs mer

I samtal med Boverket om nya byggregler

I början av februari kallade Boverket branschen till rundabordssamtal om inriktningen för att utforma nya byggregler. Arbetet har satt igång med väldig fart och första kapitlet om buller, vilket ses som ett pilotavsnitt, har redan dragit igång. (Här har...

läs mer

Twitter

#29 När du vill bygga tunnare än tunnast – en vakuumisolering som är upp till fem gånger så bra som traditionella isoleringsmaterial. Läs mer: https://t.co/yJvnYAtyPC #byggmaterialinnovation #byggmaterial2030 @KingspanIns_AB

30 mars presenterade regeringen åtgärder för att rusta utbildningssystemet för konsekvenserna av Coronapandemin - Satsningarna är välkomna. Samtidigt angeläget att de permanenta satsningarna genomförs så att kvaliteten säkras- @smedmark, kompetensförsörjningsexpert. #COVID19

#28 Livscykelanalys används som verktyg för att identifiera en produkts miljöpåverkan. Läs mer:
https://t.co/XeD6981LEU #byggmaterial2030 @WeberSverige

#27 Passiva brandskyddsprodukter som möter högt ställda miljökrav. Läs mer: https://t.co/APq8Vio06K
#byggmaterialinnovation #byggmaterial2030

Load More...

Om byggmaterial i media

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer i byggmaterialindustrin. Vårt nyhetsbrev utkommer 6 ggr per år.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter