Byggmaterial – rätt material på rätt plats, för framtiden

Byggmaterialindustriernas medlemsföretag står för innovationskraft, unika industriprocesser och ett ansvar för att utveckla och informera om hållbara materiallösningar.

Materialkombinationer i utveckling

Utveckling av nya hållbara byggmaterial och digitalisering i både bransch- och industriprocesser präglar våra medlemsföretags arbete.

Byggvarudeklaration eBVD

eBVD är Sveriges största branschgemensamma databas med information om byggvarors miljöpåverkan.

Byggmaterialindustriernas ställningstagande

Byggmaterialbranschen tar ställning: För gemensam och säker hantering av produkt- och miljödata.

100 byggmaterialinnovationer

Byggmaterialindustrierna har gjort ett urval av 100 exempel på byggmaterialinnovationer som vi anser leder till ökad hållbarhet.
Varje innovation stödjer ett av målen i Agenda 2030. Här presenteras samtliga innovationer löpande.

Medlemsnyhet: Operation Clean Sweep

Plast som hamnar i naturen och kanske särskilt i våra marina miljöer är något som skadar både miljön och bilden av plastindustrin. Därför har Byggmaterialindustriernas medlem IKEM tillsammans med PlasticEuropé tagit fram en manual till Operation Clean Sweep (OCS).

läs mer

Grön omställning nu!

Finansdepartementet har lagt fram ett förslag på skattereduktion för investering i grön teknik med remissvar 12 juni. Byggmaterialindustrierna välkomnar föreliggande förslag men menar tillsammans med systerorganisationer i byggsektorn att energieffektivisering måste utgöra en naturlig del och uppmanar Per Bolund att genast innefatta det i beslutet.

läs mer

Renovera med effekt

Tillsammans med flera företrädare från Byggsektorn efterfrågar Byggmaterialindustrierna en plan från regeringen för att få fart på energieffektiviseringen.

läs mer

Byggmaterialets digitala produkt- och miljödata

Välkomna till Framtiden - i det digitala landskapet. Webbinarium onsdag den 24 juni 09.00 -10.30. Hur ser det nya, digitala landskapet för byggmaterialinformation ut? Vi berättar tillsammans med IVL och andra aktörer på webbinariet 24 juni, med utgångspunkt i det...

läs mer

Twitter

#66 Ett steg i Webers livscykelanalys , som är en metod för att minska produkternas miljöpåverkan från tillverkning och användning till avfallshantering och transport, är deras dammfilter.
https://t.co/5WUYbs8wpi
#byggmaterialinnovation #byggmaterial2030

#65 Behandlingen med Liwa OdorControl är permanent vilket gör att behovet av ytterligare behandlingar minimeras vilket bidrar till en stor miljöfördel.
https://t.co/mCB2ML8SR1
#byggmaterialinnovation #byggmaterial2030

#64 Vegtechs Hydropack Sedum-ört-gräs är ett multifunktionellt system som fördröjer dagvatten, temperaturutjämnar byggnaden samtidigt som det gynnar den biologiska mångfalden. https://t.co/3f4drF6oVu
#byggmaterialinnovation #byggmaterial2030

#63 GreenCoat är SSABs varumärke för miljömedvetna och innovativa färgbelagda produkter för byggnadsindustri. En av faktorerna som gör GreenCoats produkter hållbara är deras patenterade teknik för ytbeläggning. https://t.co/ioWiskm6dL
#byggmaterialinnovation #byggmaterial2030

#62 Ecophon har lanserat vägghängda akustiska bafflar som kombinerat med Ecophons akustiska moln hejdar effektivt ovälkommen ljudutbredning. Läs mer: https://t.co/2m8MuAStGP

#byggmaterialinnovation #byggmaterial2030

Load More...

Om byggmaterial i media

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer i byggmaterialindustrin. Vårt nyhetsbrev utkommer 6 ggr per år.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter