Byggmaterial – rätt material på rätt plats, för framtiden

Byggmaterialindustriernas medlemsföretag står för innovationskraft, unika industriprocesser och ett ansvar för att utveckla och informera om hållbara materiallösningar.

Materialkombinationer i utveckling

Utveckling av nya hållbara byggmaterial och digitalisering i både bransch- och industriprocesser präglar våra medlemsföretags arbete.

Byggvarudeklaration eBVD

eBVD är Sveriges största branschgemensamma databas med information om byggvarors miljöpåverkan.

Byggmaterialindustrins röst

Vårt uppdrag är att vara den samlade byggmaterialindustrins röst och tillsammans säkra ett hållbart byggande.

100 byggmaterialinnovationer

Byggmaterialindustrierna har gjort ett urval av 100 exempel på byggmaterialinnovationer som vi anser leder till ökad hållbarhet. Varje innovation stödjer ett av målen i Agenda 2030. Här presenteras samtliga innovationer löpande.

Nordbygg2020 – plats på scen

På Nordbygg2020, Norra Europas största och mest intressanta byggmässa på Stockholmsmässan 21-24 april, tar vi tillsammans med hela branschen plats på både scen och i montrar. Spännande nyheter, debattämnen om nya byggregler, hållbara samhällskrav och förutsättningar...

läs mer

Byggsamtalen from our point of view

19 februari har statsministern tillsammans med ett antal andra involverade ministrar kallat till så kallade Byggsamtal. Det är en del andra frågor på agendan än de som rakt berör byggmaterialindustrin men eftersom hållbart byggande stod som punkt på agendan har vi...

läs mer

I samtal med Boverket om nya byggregler

I början av februari kallade Boverket branschen till rundabordssamtal om inriktningen för att utforma nya byggregler. Arbetet har satt igång med väldig fart och första kapitlet om buller, vilket ses som ett pilotavsnitt, har redan dragit igång. (Här har...

läs mer

Summering av årets medlemsnyheter

Så var det dags att tacka för detta året, vilket vi gör genom att summera årets medlemsnyheter – till nytta för dig som missat vad våra medlemsföretag- och organisationer har att erbjuda eller för dig som bara vill ha en återblick.

läs mer

Medlemsnyhet: Byggintegrerat solcellstak

Efterfrågan på solcellspaneler fortsätter att öka i Sverige, och det finns inget som tyder på att det kommer minska. Som ett resultat av detta lanserade Byggmaterialindustriernas medlemsföretag Lindab ett nytt taksystem med integrerade solceller tidigare i år.

läs mer

Twitter

#15 Master X-Seed är den unika nya betonghärdningsacceleratorn som halverar härdningstiden och därmed minskar energikostnader och koldioxidutsläppen. Läs mer: https://t.co/lxZp5wF4VD #byggmaterial2030 #byggmaterialinnovation #betong

Ytterligare en #sidonytta vid #energieffektivisering i #bopol är ett mer komfortabelt och hälsosammare #inomhusklimat. https://t.co/IIGdl8PkP9

Väl fungerande yrkesutbildningar - en nyckelfaktor för att komma tillrätta med arbetskraftsbristen
- TMF publicerar årets Rekryteringsrapport https://t.co/aL9ee4Qjoc #utbpol

#14 ECO-betong som kommer reducera koldioxidutsläppen från tillverkningen av cement med 50 000 ton varje år. Läs mer: https://t.co/IB7G8HZtBS #byggmaterial2030 #byggmaterialinnovation

Our February newsletter is available https://t.co/BMQ8TysTiI @EBC_SMEs @EU_Growth @EU_ENV @Byggmaterialet @Digi_PLACE @EUEnvironment

Load More...

Om byggmaterial i media

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer i byggmaterialindustrin. Vårt nyhetsbrev utkommer 6 ggr per år.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter